Santech allianz

SANTECH ALLIANZ s.r.o. je součástí skupiny SANTECH ALLIANZ GROUP, která zahrnuje tyto obchodní a výrobní společnosti: 
 
SANTECH ALLIANZ s.r.o. – Česká republika
SANTECH ALLIANZ GmbH – Spolková republika Německo
OOO SANTECH ALLIANZ – Ruská federace
ELLUX GLÜCK s.r.o. – Česká republika
SOOO STEKLO-SERVIS – Běloruská republika