Topné kabely a rohože

Topné kabely pro podlahové topení
 
typ:
TO-2L
výkon: 10W/m
specifikace: Topný kabel NED
 
TO-2S
výkon: 17W/m
specifikace: topný kabel standart
 
dvoužilový odporový topný kabel TO-2L / TO-2S
 • přívodní kabel 2,5 m
 • napájení 230V
 
konstrukce:
 • slaněný odporový drát pro maximální mechanickou odolnost
 • ochranné pocínované opletení
 • zploštělý průměr 5 x 7 mm
 • min. poloměr ohybu 25 mm
 
použití:
nové podlahy
zalití topného prvku do anhydritu / betonu
 
 
TO-2L / TO-2S řez dvoužilovým topným kabelem    TO-2L / TO-2S hotový topný okruh se studeným koncem
 
 
Topné rohože pro podlahové topení
 
typ:
HM 100
výkon: 100W/m2
specifikace: topná rohož NED
krycí plocha: 1 ... 10m2
 
HM 150
výkon: 150W/m2
specifikace: topná rohož standart
krycí plocha: 0,5 ... 10m2
 
HML
výkon: 80W/m2
specifikace: rohož pod plovoucí podlahy
krycí plocha: 1 ... 10m2
 
TR-1S
výkon: 160W/m2
specifikace: ekonomická topná rohož
krycí plocha: 0,6 ... 18,8m2
 
dvoužilová odporová topná rohož HM 100 / HM 150
 • jednožilová odporová topná rohož TR-1S
 • přívodní kabel 3 m
 • napájení 230V
 
konstrukce topné rohože:
 • slaněný odporový drát pro maximální mechanickou odolnost
 • ochranné pocínované opletení
 • průměr topného kabelu 3,2 mm
 
použití topné rohože:
nové podlahy - tenkovrstvý systém podlahového topení, s rychlým náběhem
uložení topné rohože do vrsty lepidla pod dlažbu
zalití topné rohože flexibilní hmotou pro pokládku lina, koberce, plovoucí podlahy (při sníženém výkonu a kvalitní regulaci)
 
HM - řez dvoužílovým top. kabelem z rohože     HM dvoužílová topná rohož
 
TR-1S řez jednožílovým top. kabelem z rohože     TR-1S jednožílová topná rohož
 
 
dvoužilová odporová topná rohož HML pro podlahové topení pod plovoucí podlahy
 • přívodní kabel 3 m
 • napájení 230V
 
konstrukce topné rohože:
 • odporový topný drát ve skelné tkanině a hliníkové fólii
 • ochranné opletení
 • síla topné rohože 2 mm
 
použití topné rohože:
podlahové topení nebo temperace podlahy do podkroví /dřevostavby
suchá instalace
 
HML řez topnou rohoží                                                 HML dvoužílová topná rohož pod plovoucí podlahy
 
 
Topné kabely pro ochranu okapů, střech a střešních detailů proti zamrzání
 
typ:
TO-2R
výkon: 20W/m
specifikace: běžný topný kabel
délka: 12 ... 170m
 
SR 82J
výkon: 26W/m při 10°C
specifikace: samoregulační topný kabel
délka: 1 ... 130m
 
dvoužilový odporový topný kabel TO-2R
 • přívodní kabel 4 m
 • napájení 230 V
 • teplotní odolnost +80°C
 • minimální instalační teplota -5°C
 
konstrukce:
 • slaněný odporový drát pro maximální mechanickou odolnost
 • ochranné pocínované opletení
 • zploštělý průměr
 • min. průměr ohybu 50 mm
 
TO-2R - řez dvoužílovým top. kabelem                TO-2R hotový topný okruh se studeným koncem
 
použití:
ochrana všech typů okapových systémů, střech a střešních detailů proti zamrzání
kabel je určen pro zapojení elektrikářem
         
 
 
samoregulační topný kabel SR 82J
 • 26 W/m při 10 °C
 • napájení 230 V
 • studený přívod libovolný
 
použití:
krátké úseky, atypické a komplikované svody, kde nelze dobře použít odporový topný kabel
kabel je určen pro zapojení elektrikářem
SR - řez samoregulačním topným kabelem               SR - samoregulační topný kabel
 
 
Topné kabely pro ochranu potrubí proti zamrzání a ohřev potrubí
 
typ:
TO-2L
výkon: 10W/m
délka kabelu: 7 ... 225 m
 
TO-2S
výkon: 17W/m
délka kabelu: 8 ... 146 m
 
TO-2F
výkon: 40 nebo 50W/m
délka kabelu: 1 ... 6 m
 
TO-1F
výkon: 30W/m
délka kabelu: 1 ... 6 m
 
dvoužilový odporový topný kabel TO-2L / TO-2S
 • přívodní kabel 2,5 m
 • napájení 230V
 
konstrukce:
 • slaněný odporový drát pro maximální mechanickou odolnost
 • ochranné pocínované opletení
 • zploštělý průměr 5 x 7 mm
 • min. poloměr ohybu 25 mm
 
TO-2L / TO-2S řez dvoužílovým top. kabelem          TO-2L / TO-2S hotový topný okruh se studeným koncem
 
silikonový dvoužilový odporový topný kabel TO-2F
 • pro ohřev odvodu kondenzátu tepelného čerpadla do odpadního potrubí proti zamrzání
 • průměr 6 mm
 
silikonový jednožilový odporový topný kabel TO-1F
 • vyhřívání zárubní dveří v mrazících boxech a v oboru chladírenství
 • průměr 2,5 mm
 
společné technické údaje TO-2F, TO-1F:
napájení 230V
přívodní kabel (studený konec) 1 m
hotové topné okruhy
vysoká teplotní odolnost: max. provozní teplota +180°C
minimální instalační teplota: -60°C
izolace ze silikonové gumy
 
              
TO-2F silikonový kabel pro ohřev kondezátu      TO-1F - silikonový kabel pro ohřívání zárubní dveří
 
 

 

Protimrazová ochrana potrubí
 
doporučené řešení protimrazové ochrany potrubí v komerčním sektoru (krátká nevětvená potrubí do průměru DN 50)
 
U krátkých nevětvených potrubních rozvodů do průměru DN50 lze využít pro protimrazovou ochranu potrubí topných prvků PPC. Jedná se o automatické topné kabely s integrovaným termostatem a síťovou vidlicí. Aplikace topného kabelu PPC je výhodná z hlediska pořizovacích a provozních nákladů a jednoduchosti montáže. Není však vhodná pro složitější průmyslové aplikace.
 
automatický topný kabel PPC se zabudovaným termostatem a vidlicí pro připojení do zásuvky instalovaný na potrubí proti zamrzání
potrubí chráněné proti zamrzání topným kabelem PPC s termostatem; potrubí doplněno tepelnou izolací
 
doporučené řešení protimrazové ochrany potrubí v průmyslovém sektoru (náročné aplikace s důrazem na spolehlivost)
 
topný prvek: SEHT RSL
regulace: UTR/20
fixace: FP 15-50; AL 75-50/110
připojení top. kabelu: PKIT 16/110
ukončení top. kabelu: UKIT 110
krabicová rozvodka: KPS 1313/S6
potrubní držák rozvodky: PDR 1313/LN
 
U náročnějších aplikací se zvýšeným nárokem na spolehlivost a bezpečnost provozu, se protimrazová ochrana potrubí realizuje použitím samoregulačních topných kabelů. Samoregulační topné kabely s označením SRHT jsou spolehlivým a léty prověřeným řešením pro aplikace v nevýbušném i výbušném prostředí v teplotních odolnostech až do 232°C.
Samoregulační topný kabel může pracovat v libovolných délkách (omezen je maximální délkou). Lze jej na potrubí křížit a nehrozí u něj přehřátí svojí vlastní činností. Samoregulační topný kabel mění svůj topný výkon v závislosti na okolní teplotě. Čím je okolní teplota nižší, tím vyšší je výkon topného kabelu a naopak. Teplotní regulace musí být použita vždy, protože i při vyšších teplotách než je +5°C (což je většinou udržovaná nezámrzná teplota potrubí) samoregulační topný kabel topí, i když se jedná o menší tepelný výkon, než je výkon požadovaný pro protimrazovou ochranu. Bez použití regulace by topný systém výrazně zvyšoval provozní náklady v době, kdy jeho provoz není zapotřebí.
 
Regulace
Volba vhodného způsobu regulace závisí na složitosti potrubního systému a energetických nárocích na provoz protimrazové ochrany potrubí. Pokud chceme docílit co nejekonomičtějšího provozu, volíme kontaktní teplotní regulaci, kde je teplota za pomocí čidla snímána přímo na vyhřívaném potrubí. Čidlo musí být na potrubí instalováno v místě nejhorších teplotních podmínek, které na dané potrubí působí.
U složitějších potrubních systémů různých dimenzí je vhodnějším způsobem regulace venkovní prostorový termostat. Topný systém je spínán centrálně při poklesu venkovní teploty pod +5°C.
 
Příklady použití protimrazové ochrany potrubí:
 • potrubní rozvody pitné a užitkové vody
 • požární a zhášecí potrubí
 • hydranty
 • kanalizační potrubí
 • technologické potrubní rozvody
 • kondenzační potrubí v mrazírenství
 
Parametry pro vypracování návrhu ohřevu potrubí:
 • materiál potrubí
 • rozměry potrubí (průměr a délka)
 • vyhřívané příslušenství (armatury, příruby, kolena, ventily, šoupátka atd.)
 • umístění potrubí (uvnitř/venku)
 • vyhřívané médium (voda, louh, olej, vzduch atd.)
 • materiál a tloušťka izolace
 • požadovaná udržovaná teplota (u potrubí s vodou nejčastěji +5°C)
 • minimální okolní teplota
 • maximální teplota potrubí
 • určení prostředí (výbušné/nevýbušné)
 
Výše uvedené informace nám výrazně zjednoduší vlastní návrh protimrazové ochrany potrubí. Pomohou nám navrhnout vhodný typ topného kabelu, příslušenství a regulace tak, aby námi doporučené řešení bylo zároveň řešením spolehlivým a funkčním.
 
 
 
Související souboryVelikost
PDF icon Katalog_CZ.pdf2.31 MB