Průmyslové vypínače LOVATO

Otočné vačkové spínače
Vhodné pro přepínání, zapínání a vypínání ovládacích obvodů, i pro spouštění, přepínání a vypínání motorů. Možná úprava spínacích schémat dle specifikace zákazníka. Čelní stupeň krytí IP40 nebo IP65. Montáž pomocí 2 šroubů. Široký rozsah modifikací.
 
 
 
VÝBĚR VAČKOVÉHO SPÍNAČE
Pro výběr vhodného vačkového spínače je důležité jeho spínací schéma a především typ aplikace, ve které bude používán. Dle standardů IEC (ČSN/EN) jsou jednotlivé aplikace uspořádány do těchto nejběžnějších kategorií užití:
AC1: Připojování a odpojování neindukčních nebo mírně indukčních zátěží (cos ≥0,95)
AC21: Odporové pece
AC3: Spouštění a vypínání motorů v chodu
AC23A: Spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží
AC15: Řízení střídavých elektromagnetických zátěží
 
Ve stejnosměrných aplikacích jsou vačkové spínače používány především pro spínání menších zátěží nebo ovládacích obvodů:
DC13: Řízení elektromagnetů
DC21A: Spínání odporových zátěží
DC23: Spínání vysoce indukčních zátěží
 
Další předpisy a doporučení ohledně použití vačkových spínačů na elektrických strojích stanovuje standard IEC/EN 60204-1 a konkrétně informace o použití.
 
POUŽITÍ
HLAVNÍ VYPÍNAČ
S FUNKCÍ NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ:
– Červený ovládací prvek se žlutým podkladem
– Uzamykatelné ve vypnuté poloze (VYP).
 
VYPÍNAČ PRO NOUZOVÉ VYPNUTÍ
– Červený ovládací prvek se žlutým podkladem
– Nezávislé fungování a odpojení obvodu se zátěží spínacích přístrojů před rozepnutím jeho hlavních kontaktů
– Jmenovitá schopnost musí být dostatečná pro přerušení součtu jmenovitých pracovních proudů veškerého připojeného zařízení
– Vypínací schopnost musí být dostatečná pro přerušení proudu největšího motoru v zablokovaném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů/zátěží.
 
HLAVNÍ VYPÍNAČ
– Používá se k odpojení všech elektrických zařízení od napájecího obvodu
– Vzdálenost mezi vypnutými kontakty musí odpovídat standardu IEC/EN 60947-3
– Vybavený prostředkem pro uzamčení v poloze VYPNUTO
– Průvodce výběrem odpojení proudu v souladu s kategoriemi užití AC1 a AC21.
 
 
Otočné vačkové spínače
Řada GN
 
Spínače ZAP-VYP, čelní montáž
 
Obecná charakteristika
– Smluvený tepelný proud Ith 16...125 A
– Vodivost: 10 mA/5 V
– Prodloužená mechanická a elektrická životnost
– Spínací úhly: 30°, 45°, 60° a 90°
– Kontakty s dvojím přerušením ze slitiny stříbra
– Nucená vypínací funkce ; bezpečnostní funkce dle IEC/EN 60947-5-1
– Stupeň krytí čelně: IP40 (pro IP65 viz volitelný čelní štítek)
– Stupeň krytí svorek: IP00
– Standardní značení na čelním štítku je znázorněno v tabulce (u objednacího kódu); jiné lze dodat na zakázku.
 
 
Volba vyššího čelního krytí
Čelní štítek pro krytí IP65:
Doplňte „51“ na konec objednacího kódu.
Např. 7 GN12 92 U 51.
 
Volba většího čelního štítku
Větší čelní štítek pro GN12-20-25 (65x65 mm místo 48x48):
Doplňte písmeno „H“ za označení proudové velikosti v objednacím kódu, např. 7 GN12H 10 U.
Větší čelní štítek pro GN32-40-63 (90x90 mm místo 65x65):
Doplňte písmeno „H“ za označení proudové velikosti v objednacím kódu, např. 7 GN32H 10 U.
 
Atypické provedení spínačů
Dle specifikace zákazníka lze dodat i atypické provedení
spínačů (se speciálním schématem spínání, apod.).
 
 
 
 
Provedení U, čelní montáž. Přepínače s nebo bez nulové polohy (VYP)
 
Obecná charakteristika
– Smluvený tepelný proud Ith 16...125 A
– Vodivost: 10 mA/5 V
– Prodloužená mechanická a elektrická životnost
– Spínací úhly: 30°, 45°, 60° a 90°
– Kontakty s dvojím přerušením ze slitiny stříbra
– Nucená vypínací funkce ; bezpečnostní funkce dle IEC/EN 60947-5-1
– Stupeň krytí čelně: IP40 (pro IP65 viz volitelný čelní štítek)
– Stupeň krytí svorek: IP00
– Standardní značení na čelním štítku je znázorněno v tabulce (u objednacího kódu); jiné lze dodat na zakázku.
 
Volba vyššího čelního krytí
Čelní štítek pro krytí IP65:
Doplňte „51“ na konec objednacího kódu.
Např. 7 GN12 52 U 51.
 
Volba většího čelního štítku
Větší čelní štítek pro GN12-20-25 (65x65 mm místo 48x48):
Doplňte písmeno „H“ za označení proudové velikosti v objednacím kódu, např. 7 GN12H 51 U.
Větší čelní štítek pro GN32-40-63 (90x90 mm místo 65x65):
Doplňte písmeno „H“ za označení proudové velikosti v objednacím kódu, např. 7 GN32H 51 U.
 
Atypické provedení spínačů
Dle specifikace zákazníka lze dodat i atypické provedení
spínačů (se speciálním schématem spínání, apod.).
 
 
 
 
Provedení U, čelní montáž. Spínače a přepínače motoru
 
Obecná charakteristika
– Smluvený tepelný proud Ith 16...125 A
– Vodivost: 10 mA/5 V
– Prodloužená mechanická a elektrická životnost
– Spínací úhly: 30°, 45°, 60° a 90°
– Kontakty s dvojím přerušením ze slitiny stříbra
– Nucená vypínací funkce ; bezpečnostní funkce dle IEC/EN 60947-5-1
– Stupeň krytí čelně: IP40 (pro IP65 viz volitelný čelní štítek)
– Stupeň krytí svorek: IP00
– Standardní značení na čelním štítku je znázorněno v tabulce (u objednacího kódu); jiné lze dodat na zakázku.
 
Volba vyššího čelního krytí
Čelní štítek pro krytí IP65:
Doplňte „51“ na konec objednacího kódu.
Např. 7 GN12 13 U 51.
 
Volba většího čelního štítku
Větší čelní štítek pro GN12-20-25 (65x65 mm místo 48x48):
Doplňte písmeno „H“ za označení proudové velikosti v objednacím kódu, např. 7 GN12H 11 U.
Větší čelní štítek pro GN32-40-63 (90x90 mm místo 65x65):
Doplňte písmeno „H“ za označení proudové velikosti v objednacím kódu, např. 7 GN32H 11 U.
 
Atypické provedení spínačů
Dle specifikace zákazníka lze dodat i atypické provedení
spínačů (se speciálním schématem spínání, apod.).
 
 
 
Vypínače v krytu
 
Obecná charakteristika
– Smluvený tepelný proud Ith 16...63 A
– Vodivost: 10 mA/5 V
– Prodloužená mechanická a elektrická životnost
– Spínací úhly: 30°, 45°, 60° a 90°
– Kontakty s dvojím přerušením ze slitiny stříbra
– Nucená vypínací funkce ; bezpečnostní funkce dle IEC/EN 60947-5-1
– Stupeň krytí: IP65
– Kabelové vstupy shora a zdola:
• Kryty 75x75 mm − 4 předlisované otvory PG13,5
• Kryty 90x90 mm − 4 předlisované otvory PG16 pro
• Kryty 110x110 mm − 4 předlisované otvory PG21
– Standardní značení na čelním štítku je znázorněno v tabulce (u objednacího kódu); jiné lze dodat na zakázku.
 
 
Atypické provedení spínačů
Dle specifikace zákazníka lze dodat i atypické provedení
spínačů (se speciálním schématem spínání, apod.).
 
 
Schéma zapojení vačkových spínačů:
 
 
 
 
 
 
 
Související souboryVelikost
PDF icon Vačkové spínače LOVATO.pdf894.67 KB