Hromosvodný materiál J. Propster

 
Ochrana před bleskem a přepětím
 
Vnejší ochrana pred bleskem – hromosvod
1 podpěra jímacího vedení na hřebenu
2 univerzální svorka
3 oddálený jímač chránící anténu
4 jímač chránící komín
5 držák jímače
6 podpěra jímacího vedení
7 objímka
8 svorka na objímku
9 svorka na okap
10 svorka na připojení sněhové zábrany
11 podpěra svodového vedení
12 objímka
13 oddělovací jiskřište
14 zkušební svorka
15 držák páskového vedení
16 izolace
17 svorka připojovací
18 svodové vedení
19 základový zemnic
20 uzemňovací svorka
21 držák základového zemnice
 
 
Vnitřní ochrana před bleskem – pospojování a přepěťové ochrany
22 ekvipotenciální přípojnice
23 přípojková skříň
24 elektroměr
25 přepěťová ochrana
26 rozvádeč - podružný rozvádeč
27 vedení pro pospojování
28 vodovodní potrubí
29 plynové potrubí
30 nádrž na topný olej
31 odvětrávací ventil nádrže
32 vana
33 plynoměr
34 vodoměr
35 kotel
36 sprcha
37 odpad
38 elektronické zařízení
39 jemná přepěťová ochrana
40 telefon
 
 
Ochrana telefonních a datových sítí před přepětím
38 PC - elektronické zařízení
39 ochrana datových sítí - jemné svodiče přepětí
40 telefon
41 telefonní - datová přípojka (ASDL - TPS)
42 ochrany pro telefonní a datové sítě
43 ochrana koncového zařízení - svodič přepětí (typ 2)
 
Ochrana fotovoltaických elektráren před přepětím
Panely FVE - PV fotovoltaické zařízení (solární článek)
19 základový zemnič
22 hlavní ekvipotenciální přípojnice (HEP)
23 přípojková skříň
26 hlavní rozvádeč
27 vedení pro pospojování
44 svodič bleskových proudu (typ 1)
45 svodič bleskových proudu (typ 1) nebo kombinovaný svodič (typ 1+2)
46 podružný rozvádeč
47 kombinovaný svodič (typ 1+2) nebo svodiče přepětí (typ 2)
48 menič AC/DC
49 odpojovač FVE
50 svodič přepětí (typ 2)
51 rozvádeč pro připojení panelu FVE
52 kombinovaný svodič (typ 1+2) nebo svodič přepětí (typ 2)
 
 
 
Systém PRÖCOLOR - hromosvodní prvky v barevném provedení
J. Pröpster dodává prvky moderního hromosvodu, které se umí přizpůsobit barvě krytiny, okapu a žlabu, a dle požadavku vytvořit kontrast nebo splynutí barev. Hromosvodní prvky takto navyšují svou funkčnost a kvalitu ještě o estetickou hodnotu.
Dodáváme součásti z nerezavějící oceli V2A, Al a FeZn včetně vodiče AlMgSi ve všech běžných odstínech RAL: