Domácí telefony Tesla

Barevný videosystém (BUS)
 
Barevný videosystém (BUS) tvoří videovrátný, modul videokamery, barevný videotelefon, síťový zdroj a další přídavná zařizení (elektrický zámek, přídavná videokamera, přídavný zvonek, zvonkové tlačítko a pod.) Je založen na principu audiosystému 2-BUS, proto je možné videovrátné a videotelefony zařadit do jednoho systému s vrátnými a domácími telefony 2-BUS audiosystému. V tomto videosystému tak může být zapojen 1 videovrátný a dalších max. 7 video nebo audio vrátných, přičemž jeden musí být definován jako hlavní vrátný, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší vrátný má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní, montuje se např. na vedlejší vchod domu. BUS systém je specifický tím, že každý vrátný musí mít při montáži nastavenou svojí adresu /1-8/ a každý telefon své systémové číslo /000-999/.
 
Elektrický videorátný VEV je určen pro komunikaci s barevnými videotelefony 4FP 211 04 (05) či handsfree videotelefony 4FP 211 44 (45), audiotelefony 4FP 211 03, 4FP 110 83, 4FP 211 23, 4FP 211 42, moduly audiovrátných 2-BUS GUARD 4FN 230 35, 4FN 230 38, 4FN 230 39, 4FN 230 63 a 2-BUS KARAT 4FN 230 97 a 4FN 230 98. K modulu videovrátného je možné připojit tlačítkové moduly pro přímou volbu i modul číselnice pro kódovou volbu účastníka v jakékoli kombinaci a je tedy možné používat současně přímou i kódovou volbu účastnika. K modulu VEV se připojuje buď originální modul kamery, který je pak součástí tlačítkového tabla, nebo externí kamera (9-11V/max. 100mA, 1VPP/75Ω, PAL). Modul kamery umožňuje natáčet kameru vertikálne (+ 20o).
 
Barevné videotelefony DVT 4FP 211 04 (05) a 4FP 211 44 (45) slouží pro video/audio komunikaci s elektrickým video/audio vrátným, ke spínaní elektrického zámku, poskytuje možnost interkomové komunikace mezi jednotlivými telefony a zastupuje funkci bytového zvonku. Videotelefon je nutné při instalaci jednoznačně identifikovat přiřazením tzv. systémového čísla, kterým se určuje příslušnost k jednotlivým tlačítkům vrátného resp. tlačítkového tabla. Naprogramováním systémového čísla vznikne hlavní domácí telefon v bytě, ke kterému je možné přidat max. 3 vedlejší telefony, které vyzvánějí současně s hlavním, nicméně obraz na displeji se na vedlejších DVT zobrazí až po aktivaci hovoru. Barevné videotelefony 4FP 211 04 (05) resp. 4FP 211 44 (45) jsou vybaveny 6 funkčnímí tlačítky, tlačítkem se symbolem klíče pro otevírání elektrického zámku a přepínači pro nastavování hlasitosti sluchátka, hlasitosti vyzvánění a přepínači pro nastavení jasu a kontrastu obrazu (tyto pouze u 4FP 211 04 a 44). K DVT je možné dodatečně připojit přídavný zvonek 4FN 605 22. Do systému doporučujeme zapojit dohromady maximálně 100 ks telefonů a to max. 45 videotelefonů a zbytek do 100 audiotelefony. 
 
K videotelefonu je možné připojit přídavnou kameru s těmito technickými parametry:
1Vpp/75 Ω/PAL, 12V/100mA. Kameru s odběrem vyšším než 12V/100mA je zapotřebí napájet z vlastního zdroje doporučeného výrobcem kamery. Na připojení videosignálu z přídavné kamery na vzdálenost do 20m se používá kroucený pár /UTPCat.5E/, při větších vzdálenostech koaxiální kabel podle doporučení výrobce kamery.
Pro napájení videosystému je zapotřebí použít síťový zdroj 4FP 672 59 (18V DC/600mA (stab.) a 9V AC/800mA resp. 12V DC/800mA (nestab.)) nebo 4FP 672 58 (18V DC/600 mA (stab.) a 24V DC/500mA (stab.)).
Pro komunikační a video sběrnici doporučujeme použít kroucený pár UTP Cat.5E/nestíněný/. Odpor smyčky vodičů napájení a elektrického zámku nesmí překročit 4 Ω. Pro vzdálenosti mezi VEV a DVT-HF do 20m je možné využít pro napájení jeden točený pár, zdvojený pár do 40m, pro DVT je možné vzdálenosti zdvojnásobit. Napájecí napětí na svorkách +18V, GND na nejvzdálenějším DVT/DVT-HF při spojení s VEV nesmí poklesnut pod 15V! Řešením pak je použití napájecího vedení většího průžezu ( např.2 x1,5) nebo zařazení druhého zdroje 4FP 672 58 či 59 (+18V a GND).
 
 
domácÍ telefony klasického (Vícevodičového) audiosystému
 
Domácí telefony umožňují komunikaci s elektrickými vrátnými resp. tlačítkovými tably řady KARAT, GUARD, TT94 a TT85 v klasických (vícevodičových = 4+n)
audiosystémech. Všechny typy jsou vybaveny tlačítkem pro ovládání elektrického zámku. V nových domácích telefonech typu 4FP 21x xx je jako mikrofon použit elektretový měnič a reproduktor jako sluchátko.
 
 
 
tlačítková tabla karat 4+n
Tlačítková tabla KARAT 4+n jsou zařízení určená pro komunikaci s domácími telefony v klasickém (vícevodičovém) dorozumívacím audiosystému. Základní díly (moduly a rámy) jsou zhotoveny z hliníkové slitiny zabezpečující dostatečnou mechanickou odolnost, povrchová úprava práškovou polyesterovou barvou i dostatečnou antikorozní odolnost. Rámy a moduly jsou chráněny proti zatékání těsněním po obvodu rámu a po obvodu modulů.
 
 
Výhodou řady KARAT je možnost univerzální výstavby tlačítkových tabel z jednotlivých modulů (modulu vrátného se 2 vyzváněcími tlačítky nebo bez tlačítek, tlačítkových modulů se 4, 6, 8 a 7 vyzváněcími tlačítky, popisného modulu, modulu kódovače, rámů, krabic a stříšek pod či nad omítku). Tlačítkové tablo KARAT 4+n se skládá z rámu osazeného modulem vrátného a moduly s tlačítky, případně popisným modulem či kódovačem, vše vsazené do krabice nad či pod omítku osazené přísl. sběrnicí. Jednotlivá tabla v samostatných rámech resp. jejich krabice pod omítku je možné spojovat pomocí distančních spon, nicméně v každém rámu musí být zařazen modul se zámkem, tj. v prvním rámu tabla modul vrátného a každém dalším modul TT 7+Z.
 
 
Řešení pro rodinné domy
(audio a video sady)
 
Sada barevného videosystému je komunikační zařízení, které umožňuje oboustranný přenos audiosignálu a jednosměrný přenos videosignálu. Dodává se jako samostatný funkční celek. Skládá se z barevného videotelefonu resp. handsfree videotelefonu, videovrátného a síťového zdroje. Je určena pro komunikaci s možností ovládání elektricky zabezpečených dveří v rodinných domech a menších objektech.
Vrátný KARAT je v provedení s plastovou krabicí pod omítku. Vrátný může být doplněn o stříšku pod omítku 4FA 690 22.1 (.2,.5) nebo stříšku nad omítku 4FF 692 52.1 (.2,.5)
Sada může být doplněna o další videotelefony nebo audiotelefony, přídavnou videokameru, přídavný zvonek, zvonkové tlačítko a kterýkoli typ elektrického zámku z produkce TESLA Stropkov, a.s.
 
 
 
VIDEOSADA HANDSFREE (BUS) pro 1 účastníka
4FY 110 25.1 (antika měděná)
1 ks videovrátný KARAT v barevném provedení (antika měděná)
1 ks barevný HandsFree videotelefon 4FP 211 44.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 59
 
 
4FY 110 25.2 (antika stříbrná)
1 ks videovrátný KARAT v barevném provedení (antika stříbrná)
1 ks barevný HandsFree videotelefon 4FP 211 44.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 59
 
 
VIDEOSADA (BUS) pro 1 účastníka
4FY 110 24.1 (antika měděná)
1 ks videovrátný KARAT v barevném provedení (antika měděná)
1 ks barevný videotelefon ELEGANT 4FP 211 04.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 59
 
 
4FY 110 24.2 (antika stříbrná)
1 ks videovrátný KARAT v barevném provedení (antika stříbrná)
1 ks barevný videotelefon ELEGANT 4FP 211 04.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 59
 
 
4FY 110 24.5 (nerez INOX)
1 ks videovrátný KARAT v barevném provedení (nerez INOX)
1 ks barevný videotelefon ELEGANT 4FP 211 04.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 59
Schéma zapojení
 
4FY 110 25.5 (nerez INOX)
1 ks videovrátný KARAT v barevném provedení (nerez INOX)
1 ks barevný HandsFree videotelefon 4FP 211 44.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 59
 
 
 
Audiosady
 
Sady domácího dorozumívacího audiosystému jsou komunikační zařízení, která umožňují oboustranný přenos audio signálu a ovládání elektrického zámku.
Dodávají se jako samostatné funkční celky. Skládají se z domácích telefonů, síťového zdroje a elektrického vrátného KARAT. Jsou určeny pro komunikaci s možností ovládání elektricky zabezpečených dveří v rodinných domech a menších objektech.
Vrátný KARAT je v provedení s plastovou krabicí pod omítku, ve které je osazena sběrnice, která slouží na propojení vodičů od domácího telefonu a síťového zdroje. Vrátný může být doplněn o stříšku pod omítku 4FA 690 21.1 (.2) nebo stříšku nad omítku 4FF 692 51.1 (.2).
Sada může být doplněna o další domácí telefon a kterýkoli typ elektrického zámku z produkce TESLA Stropkov, a.s.
 
 
Audiosada 4+n s elektronickým vyzváněním pro 1 účastníka
 
4FY 110 26.1 (antika měděná)
1 ks elektrický vrátný KARAT v barevném provedení (antika měděná)
1 ks domácí telefon ELEGANT 4FP 211 02.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 56 (umožňuje komunikaci s druhým DT)
 
 
4FY 110 26.2 (antika stříbrná)
1 ks elektrický vrátný KARAT v barevném provedení (antika stříbrná)
1 ks domácí telefon ELEGANT 4FP 211 02.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 56 (umožňuje komunikaci s druhým DT)
 
 
Tyto sady je možné doplnit o tyto komponenty:
- druhý audiotelefon 4+n s elektronickým vyzváněním 4FP 211 02, příp. 4FP 211 22
- elektrický zámek (dveřní otvírač) viz str. 22
- přídavné zvonkové tlačítko 4FK 461 02 či jiné (viz str. 23)
- přídavný bytový zvonek 4FN 605 22
- stříšku pro montáž pod omítku 4FA 690 21.1 (.2)
- stříšku pro montáž nad omítku 4FF 692 51.1 (.2)
 
Počet vodičů: 5 pro 1 DT (8 pro 2 DT)
 
Audiosada 2-BUS pro 1 účastníka
 
4FY 110 27.5
1 ks elektrický vrátný KARAT v povrchové úpravě nerez INOX
1 ks domácího telefonu 4FP 211 03.201 (barva bílá)
1 ks síťový zdroj 4FP 672 57 (umožňuje komunikaci s druhým DT)
 
Tyto sady je možné doplnit o tyto komponenty:
- druhý audiotelefon 2-BUS 4FP 211 03, přip. 4FP 211 23
- elektrický zámek (dveřní otvírač) viz str. 22
- přídavné zvonkové tlačítko 4FK 461 02 či jiné (viz str. 23)
- přídavný bytový zvonek 4FN 605 22
- stříšku pro montáž pod omítku 4FA 690 21.5
- stříšku pro montáž nad omítku 4FF 692 51.5
 
Počet vodičů: 2