žlaby MALPRO

Elektroinstalační lišty
 
Elektroinstalační lišty jsou určeny k uložení a ochraně elektrických kabelů, telefonních sítí a dalších rozvodů proti mechanickému poškození. Do lišt lze pro vedení nízkého napětí vkládat všechny druhy izolovaných vodičů a sdělovacích kabelů k dosažení nejvyššího stupně ochrany před vlivy prostředí. Lišty lze upevňovat na nevodivém i vodivém podkladu pomocí šroubů nebo lepení. Pro lepší upevnění k povrchu doporučujeme šrouby. Lišty jsou vyrobeny z houževnatého PVC s následujícími charakteristikami:
• stupeň hořlavosti “B” (nesnadno hořlavý)
• nevhodné pro venkovní použití
• středně a vysoce mechanicky odolné
• chemicky odolné
 
Dělí se řezáním nebo stříháním bez nebezpečí prasknutí. Konstrukce zámku profilu žlabu a víka zajišťuje spolehlivé a pevné spojení. Víko lze opakovaně demontovat bez poškození zámku profilu a omezení jeho funkce. Elektroinstalační profily se vyrábí v různých barevných imitacích. I přes změnu barvy mají tyto lišty stejné technické parametry jako lišty bílé.